Stoomgemaal

  • Plaats Genemuiden
  • Opdrachtgever St. Stoomgemaal Mastenbroek - Hasselt
  • Architect J.C.G. Kreek - Deventer
  • Aannemer Hulshof Bouw - Aarlanderveen
  • Expertise

Aan de Kamperzeedijk-Oost nabij Genemuiden staat het oude Stoomgemaal Mastenbroek, ook wel de “d’Olde Mesiene” genoemd. Het stoomgemaal dateert uit 1865 en is gefundeerd op heipalen van grenen hout gecombineerd met platen en kespen van vuren.

Door bemaling van de achterliggende polder is het grondwaterpeil in honder jaar ca. 70 centimeter gezakt. Het gevolg hiervan is dat de houten onderdelen boven het grondwaterniveau zijn aangetast door schimmels. Om het grondwaterpeil terug te verhogen zijn damwanden rondom het gemaal gedrukt waardoor een soort kuip is gecreëerd. In de kuip kan de waterstand nu kunstmatig hoog worden gehouden.

De verhoging van de waterstand kwam voor de schoorsteen helaas te laat. De fundering van dit deel is daarom versterkt met behulp van zes boorpalen rondom de schoorsteenvoet. Door de schoorsteenvoet en over deze palen zijn een aantal balken in het werk gestort. Om ervoor te zorgen dat de betonbalken en de schoorsteenvoet één geheel vormen zijn injectieslangen in de balken opgenomen. Eventuele ruimtes tussen de balken en schoorsteenvoet zijn met een vloeibare kunsthars opgevuld, na verharding van de betonbalken.

Tussen de balken en palen is een ruimte gelaten van een aantal centimeter waartussen vijzels zijn aangebracht. Door ingestorte gaines in de balken zijn vervolgens stekken in de palen gelijmd. Daarna zijn de vijzels op spanning gebracht door druk en gevuld met een speciale mortel. Als laatste is de ruimte tussen palen en balken afgestort door de gaines, zodat de nieuwe fundering daadwerkelijk een deel van de schoorsteen fundeert.

De 155 ton wegende schoorsteen wordt in de uiteindelijke situatie voor 70% door het nieuwe balkenrooster op palen gedragen en voor de rest door de oude fundering.

Gerelateerde Projecten

Menu